نماینده کالیفرنیا , جنرال جری براون , دادخواست اولیه ای را برای تصویب در پاییز امسال ارائه کرده که به موجب آن فروش بازی های خشن به کودکان طبق قانون ممنوع شود.


این قانون پیشنهادی که در سال ۲۰۰۵ توسط آرنولد شوارزنگر , شهردار کالیفرنیا , به امضا رسیده بود توسط دادگاه فدرال رد و بر خلاف قانون خوانده شد.آپریل امسال دادگاه عالی برای بازنگری در این قانون توافق کرد.

سناتور سان فرانسیسکو , Leland Yee , که این قانون را نوشته گفت : “من امیدوارم که دادگاه عالی به ما کمک کند که به والدین یک ابزار ارزشمند جهت حمایت کودکان از اثرات مخرب بازی های خشن ویدئویی هدیه کنیم.

این دادگاه هرگز با موضوعی که به بازی های ویدئویی خشن رسیدگی کند برخورد نکرده و من مطمئن هستم که آنها قانون را بدرستی اجرا خواهند کرد.”

در ماه می سازمان طرفداران سرگرمی (ECA) که یک سازمان غیر انتفاعی و نماینده جامعه بازی هاست , شروع به جمع آوری امضا جهت تاثیر بر روی رای دادگاه کرد.این گروه نیز قرار است دادخواست خود را علیه قانون پیشنهادی امسال به دادگاه تقدیم کنند.

رسیدگی به این مشاجرات حداقل در اکتبر امسال آغاز خواهد شد.