ین مجموعه از نقاشی های جالب که در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری می شود نشان می دهد که در سال ۱۹۱۰ چه تصوّری از پیشرفت تکنولوژی در سال ۲۰۰۰ وجود داشته است. آتش نشان ها و پلیس های پرنده، قطار برقی که مستقیماً از پاریس به چین می رود،گشت های هوایی با هلیکوپتر، کفش های چرخدار، روزنامه های گویا و...

نکته جالب اینکه این عکسهااین است که بیشتر این عکسها مردم رو در حال پرواز نشون می ده.

تصور مردم از "ماشین جنگی سال 2000" بود. بنده های خدا با تمام فکر خلاقی که داشتند و سال 2000 رو تصور کردند حتی تصور ماشین جنگی مثل تانک رو نداشتند! حداکثر ذهنیتشون این بوده که یک مسلسل ببندند به یک ماشین معمولی و ...ا