تبلیغات
GO2fun - 1 ایمیل در جی میل= 1000 ایمیل در جیمیل

GO2fun

we are coming 4 u

جی میل کارایی جالبی رو تو سایتش گذاشته که این از این قاره که اگر شما یه ایمیل تو جیمیل بسازید در واقع چندین ایمیل دارید با تفاوت هایی در آدرسش (که خیلی زیاد نیست )
از این کارایی میتونید زمانی استفاده کنید که مثلا بخواهید در یک تالار گفتگو با چند نام ثبت نام کنید
خودتون میدونید این کار با یه ایمیل کار امکان پذیری نیست پس شما باید چند ایمیل بسازید که ......

حالا چه شکلی ما با یه ایمیل در واقع صاحب چندین ایمیل هستیم پس خوب گوش کنید

فرض کنید آدرس ایمیل شما در جی میل ، go2fun@gmail.com باشد. این آدرس ، آدرس اصلی ایمیل شما خواهد بود. اما آدرس mailto:go2fun@gmail.com نیز آدرس فرعی ایمیل شماست! همچنین go2fun.ir@gmail.com و...
حتمأ متوجه موضوع شدید ، در جی میل "نقطه" ها باعث عوض شدن آدرس ایمیل اصلی نخواهد شد. بدین شکل که اگر فردی آدرس ایمیل شما را با نقطه هایی در میان آن نیز وارد کند ایمیل ارسالی به دست شما میرسد.
این موضوع روی آدرسی با چند نقطه نیز صدق میکند، یعنی ایمیل های ارسالی به g..o..2..f..u..n@gmail.com نیز به go2fun@gmail.com خواهد رسید. .
دقت کنید همان طور که ذکر شد به وسیله این کار میتوانید در سایت های مختلف با همان ایمیل خود و کپی های آن عضو شوید ، با این اطمینان که ایمیل های ارسالی توسط آن سایت به شما می رسد.
به وسیله این روش شما نمی توانید توسط آدرس ایمیل های جعلی خود مستقیمأ در جی میل Login کنید. بلکه این کار تنها توسط آدرس اصلی ثبت شده به عنوان جی میل شما امکان پذیر است.
منبع :FOXWORLD